Tag: Transitievisie Warmte 2021

Zwijndrecht
Posted in Persbericht

Samen vol energie op weg naar een aardgasvrij Zwijndrecht

Stap voor stap bereidt de gemeente Zwijndrecht zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Een belangrijke eerste stap voor alle wijken is isoleren van woningen en gebouwen