Tag: duurzame energie

duurzame energie
Posted in Persberichten

Informatieavond Zonnepark Kijfhoek

Zonnepark Kijfhoek, De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen, moeten we meer duurzame energie opwekken. Voor het gebied Kijfhoek is daarom een ontwerp voor een zonnepark gemaakt.

duurzame energie
Posted in Persberichten

Drechtsteden: Nuchter aan de slag met duurzame energie

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat de regio onderzoeken op welke…