Gemeentehuis Zwijndrecht

Leefbare buurten, economisch élan en zorgzame samenleving

Het college van B&W van Zwijndrecht wil in 2018 ruimte maken voor een aantal stevige opgaven, zoals veilige en leefbare buurten, economisch élan en een zorgzame samenleving. Er wordt wel een beroep gedaan op de reserve om verwachte tekorten in het sociaal domein op te kunnen vangen, valt in de Kadernota te lezen.

De Kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2018 en jaren daarna. De gemeenteraad buigt zich op 27 juni over de Kadernota.

Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën): “De afgelopen jaren kenmerkten zich door een goed evenwicht tussen baten en lasten. Er was zelfs sprake van positieve rekeningresultaten. Maar vooral door verwachte tekorten bij sociale werkvoorziening, bijstand en jeugdhulp staat het begrotingsevenwicht onder druk.”

Mogelijkheden
Om de begroting 2018 sluitend te krijgen, moet volgens het college een beroep gedaan worden op de reserves. Kamsteeg: “Daarmee lijkt een extra verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) boven de inflatie vooralsnog niet nodig. Binnen de financiële mogelijkheden heeft het college wel alles op alles gezet om ruimte te maken voor belangrijke ontwikkelingen.”

Veilige en leefbare gemeente
Voor een aantal buurten ligt een plan van aanpak gereed om samen met bewoners, corporaties en maatschappelijke partners te werken aan de leefbaarheid. Ook de aanpak van jongerenwerk, met behulp van straatcoaches, vraagt extra inzet. Daarnaast vergroten groenonderhoud en investeringen in de openbare ruimte de leefbaarheid.

Gunstig vestigingsklimaat
Het aantal mensen dat van een bijstandsuitkering moet leven, neemt nog steeds toe. Daarom is het zaak om met het bedrijfsleven een nieuw economisch programma op te stellen dat voldoende nieuw élan geeft aan het gunstige vestigingsklimaat in Zwijndrecht.

Aandacht voor kinderen
Er is ook aandacht nodig voor de kinderen. Met veel van hen gaat het gelukkig goed. Toch vraagt het aantal kindermishandelingen en de armoede in steeds meer gezinnen om meer ondersteuning en maatwerk.
Het college wil ook het spelen voor kinderen buiten aantrekkelijker maken met het aanleggen van enkele centrale speelplekken. Daarnaast zijn veel speelplekken toe aan verbetering.

Natuur en recreatie
Naast de ontwikkeling van het Develbos, het Waalbos en Polder Buitenland is Hooge Nesse een belangrijke plek voor veel Zwijndrechtenaren. Er zijn steeds meer recreatieve en natuur-educatieve activiteiten. Het college waardeert de grote inzet van vrijwilligers op Hooge Nesse en vindt een financiële steun in de rug daarbij wenselijk.

Behoudend beleid
Voor 2019 en de jaren geeft het vooruitzicht nog geen sluitende begroting.
Wethouder Kamsteeg: “Er zijn nog veel onzekerheden, zoals de ontwikkelingen in de bijstand en de hoogte van het bedrag dat de gemeente jaarlijks via het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Een behoudend begrotingsbeleid blijft dus geboden. ”

Informatie
De Kadernota treft u aan via de link www.zwijndrecht.nl/gemeenteraad of kijk op deze website en kies vervolgens voor Vergaderingen > 27 juni Gemeenteraad.

Beoordeling Leefbare buurten, economisch élan en zorgzame samenleving.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.