kort Ambacht

In Kort Ambacht blijft het werk doorgaan

De wijk kort Ambacht in Zwijndrecht is een rustige woonwijk maar voortdurend in beweging. Kort Ambacht vernieuwd de vernieuwing en het verkeer staan op de agenda. Recentelijk weer door fiets en scooter verkeer door het winkelcentrum.

Het verkeer in Kort Ambacht en vooral het vrachtverkeer is al jaren een onderwerp van gesprek. De Blauwe brug staat al sinds jaar en dag als bron van overlast bij de burgers op de agenda maar ook bij de ondernemers en politiek.

Naast de blauwe brug ligt de woningbouw locatie , de heerlijkheid ‘ t Hof. De voormalige boerderij die jaren als gym gebruikt werd is een woningbouwlocatie. De plannen rondom deze boerderij wekten de beroering van omwonenden en historische vereniging en leidde zelfs tot een inspraakronde bij de raadscarrousel over dit onderwerp wat in twee etappes werd afgehandeld. Het resultaat was het behoud van het karakter van de boerderij en de omgeving. De plannenmakerij werd verder besproken met omwonenden die liever het huidige terrein zo wilden behouden zoals het er nu in voorziening bijlage. De plannen zijn nog steeds in voorbereiding.

In Kort Ambacht gebeurt er meer op het gebied van woningbouw waarbij bestaande bouw veranderd in een woonbestemming. De kerk aan de Mimosa straat, de voormalige Katholieke parochie, is na verkoop verbouwt tot loft en patiowoningen.

De Voormalige St. Petruskerk stond jarenlang leeg en te koop en krijgt nu een tweede leven. Het worden moderne energiezuinige woningen op loopafstand van de winkels. Ook de huurwoningen aan de overzijde en de rest van het complex worden opgeknapt middels groot onderhoud.

Het winkelplein Kort Ambacht staat ook een vernieuwing te wachten en dat is zoals het er nu bij staat ook wel nodig. Met de komst van de Bas van der Heiden destijds was het al de bedoeling de omgeving te revitaliseren. Het verkeer over de Kort Ambachtlaan zou over een plein rijden waarbij fietsers, voetgangers en automobilisten in een symbiose zouden samengaan om elkaar veilig de ruimte te bieden. Helaas was de gedachte rondom de verkeersveiligheid een mooie gedachte maar was de praktijk weerbarstiger.

Waar de gedachte was dat het snelverkeer het langzaam verkeer zou eerbiedigen bleek dat helaas niet haalbaar. Om te zorgen dat de voetganger toch zijn voorrang krijgt werden er twee voetganger oversteek plaatsen aangelegd. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het oversteken daar veilig kan terwijl de gedachte was dat het overal zou moeten kunnen.

Nu is dat nog een probleem met fietsers en scooterrijders. Deze verkeersgebruikers maken graag gebruik van de winkels. Ze rijden graag naar de Dirk, veelal scholieren van het Develstein, en nemen daarvoor een bijzondere route door en over het winkelplein van Kort Ambacht. Zij steken door een passage tussen het winkelplein door naar de Dahliastraat.

kort Ambacht
kort Ambacht

Het zijn fietsers en scooterrijders die tussen twee winkels doorsteken zonder rekening te houden met het winkelend publiek. In de Dahliastraat staan er hekken waar rekening gehouden met scootmobiels en waar daardoor ruimte genoeg ontstaat voor de fietsers en scooterrijders om doorheen te rijden.

Zeer tot ongenoegen van winkelend publiek en winkeliers dat regelmatig bijna van de sokken wordt gereden. Klagen bij de verkeersdeelnemers levert niet veel positiefs op of leidt zelfs tot verkeersdeelnemers in dit voetgangersgebied die met hun scooter dreigen.

Klachten rondom deze situatie leiden niet tot handhaving of een oplossing op korte termijn. Deze olifantenroute is al heel lang een vaste route voor scholieren en andere gebruikers waarbij het omrijden niet tot tijdverlies zal leiden. Oplossingen zitten gebonden aan de doorgang voor scootmobiels, rollators, kinderwagens etc. Toch zou het mogelijk kunnen zijn om er in de toekomst tot een oplossing te komen als het winkelcentrum vernieuwt.

Want ook het Winkelplein Kort Ambacht staat op de nominatie vernieuwt te worden. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een onderzoek naar een verandering van het winkelcentrum. Een nieuwe supermarkt staat nu centraal in het onderzoek. Deze nieuwe supermarkt( een Jumbo) zou dan aan de zijde komen van de Roosstraat. De oude winkelkiosken en tal van winkels in de plint zullen dan samengevoegd worden. Tevens zal het meteen het grootste groendak van Zwijndrecht gaan krijgen waarmee het aansluit in de opgaven voor de klimaatadaptatie.

Verkeer en parkeren zijn wel de grootste bezwaren voor omwonenden want met alle opgesomde bouwplannen neemt de druk op de parkeerruimte toe. Bij de nieuwbouw van de Bas, Dirk, werd een parkeergarage gerealiseerd maar deze staat met grote regelmaat leeg. Waar destijds de verkeerssituatie en het parkeren al een “ dingetje” was is dat nu nog steeds een groot aandachtspunt.

De bewoners vragen met alle nieuwbouw en plannen terecht de aandacht voor de druk op de omgeving. De wethouder Jansen geeft aan daar ook oog voor te hebben. Wethouder Jansen is naast portefeuille houder op dit gebied ook de wijkwethouder. Voor bewoners een voordeel in een wijk waar het wijkplatform niet meer aanwezig is en waardoor de lijnen middels telefonisch spreekuur korter zijn geworden.

De winkeliers zien de vernieuwing net als wethouder Jansen tegemoet als een impuls voor het winkelplein. 

Wie bij Kaatje Jans , Sisters en budget food loopt zal in de tussentijd nog extra moeten oppassen voor doorstekend fiets en scooter verkeer om niet van de sokken gereden worden maar waar ook positief gewerkt wordt aan de toekomst.

Beoordeling In Kort Ambacht blijft het werk doorgaan.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.