Disclaimer Zwijndrecht.info

Wij doen alle redelijke moeite die in ons vermogen ligt om onze Facebook Pagina over Zwijndrecht en omstreken en website Hoogvorst.nl zo actueel en betrouwbaar mogelijk te maken en houden. Aan alle informatie die wordt vermeld op de Facebook Pagina en websites kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De meeste informatie op onze Facebook Pagina en websites wordt verschaft door onafhankelijke derden zoals partners van Hoogvorst.nl en www.goedetips.nl Regelmatig wordt er gecontroleerd of deze informatie nog correct is, maar wij nemen niet de verantwoording over deze informatie.

Onze Facebook Pagina en websites bevattend ook links naar andere websites en Facebook pagina´s, die niet onder het beheer of verantwoordelijkheid van Zwijndrecht.info vallen. Deze links zijn alleen op de websites geplaatst als extra service. Hoogvorst.nl neemt niet de verantwoording over enig materiaal dat via deze links worden aangeboden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op Onze Facebook Pagina en websites mag zonder schriftelijke toestemming van Hoogvorst.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt midels druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Nieuws@goedetips.nl Wel mogen de berichten, afbeeldingen enz vanaf de Facebook pagina’s rechtstreeks gedeeld worden 

Mocht u informatie op een van Onze Facebook Pagina en websites tegenkomen, waarvan u denkt, dat deze gecorrigeerd moet worden, stuurt u dan een mail naar Nieuws@goedetips.nl Geef s.v.p. duidelijk aan om welke URL het gaat, dan bekijken wij of en hoe dit document gecorrigeerd moet worden. Ontwikkelingen na publicatie zijn van invloed op de juistheid van de in deze website gestelde feiten en verstrekte opinies. Note: Wij doen onze uiterste best rechtsvrije foto’s te plaatsen. Bij enkele berichten is dat niet gelukt. Ook is het in enkele gevallen lastig de naam van de betreffende fotograaf te achterhalen. Wanneer u uw foto wilt laten verwijderen, stuurt u dan een mail naar Nieuws@goedetips.nl Uw foto wordt dan direct verwijderd

© Zwijndrecht.info Zwijndrecht en omstreken

Hoeveel sterren geef jij voor dit bericht?

Klik op de sterren om dit bericht te beoordelen.

Gemiddelde aantal sterren voor dit bericht / 5. sterren tellen:

Bedankt voor je beoordeling.

Volg ons ook op social media!

Het spijt ons dat dit bericht niet leuk was voor jou!

Kun je ook aangeven waarom!