Categorie: Gemeente Zwijndrecht

Persberichten ingestuurd door de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persbericht

Kadernota 2022 Zwijndrecht – Nu is het moment om door te pakken

Het doel van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ is een duurzaam verschil te maken in de grootste opgaven voor de gemeente. De eerste resultaten van nieuw beleid en ontwikkelingen zijn zichtbaar in de concept Kadernota 2022 die het college voorlegt aan de gemeenteraad.

Iekje Berg (CDA)
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persbericht

Raadslid Iekje Berg draagt stokje over aan Johan Limberger

Iekje Berg (CDA) neemt op dinsdag 16 maart afscheid van de gemeenteraad. Zij draagt het stokje over aan raadscommissielid Johan Limberger (CDA).

Posted in Gemeente Zwijndrecht

Raad spreekt over aanbevelingen nieuw afvalbeleid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 november 2020 werd het rapport van de Rekenkamer Zwijndrecht over het afvalbeleid besproken. De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht…

Posted in Gemeente Zwijndrecht

Omgevingsvisie Niet bouwen in buitengebied Zwijndrecht

Hoe ziet Zwijndrecht er in de toekomst uit? Daarover spraken ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners in de afgelopen jaren met de gemeente. Van rustige woongemeente…

Posted in Gemeente Zwijndrecht

Toekomst Coffeeshop Zwijndrecht

Enkele fracties hebben gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om een ¨”kleine maar fijne” coffeeshop te realiseren. De burgemeester – vanuit zijn functie verantwoordelijke voor de…

Posted in Gemeente Zwijndrecht

Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht

Door een projectontwikkelaar zijn plannen uitgewerkt voor de herontwikkeling van het oude deel van winkelcentrum Kort Ambacht. Het naastgelegen blok met winkel wordt compleet gerenoveerd….