Categorie: Gemeente Zwijndrecht

Nieuws en Persberichten ingestuurd door de gemeente Zwijndrecht

Gemeentehuis
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Nieuwe afspraken corporaties, huurdersverenigingen en gemeente

Zwijndrecht: Nieuwe afspraken corporaties, huurdersverenigingen en gemeenteDrie woningcorporaties, drie huurdersverenigingen en de gemeente Zwijndrecht hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Daarin is vastgelegd hoe ze in 2022 en 2023 samen een bijdrage leveren aan het woonbeleid van de gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Ondergrondse goederenspoorlijn en A16 beste oplossing voor veilige stedelijke ontwikkeling

Gemeente Zwijndrecht – Een ondergrondse goederenspoorlijn in combinatie met een ondertunnelde A16 biedt op lange termijn de beste oplossing voor externe veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Dit komt als resultaat naar voren uit het verkennend onderzoek naar een robuuste integrale oplossing voor het spoorgoederenvervoer door de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het college van B&W van Zwijndrecht deelt de resultaten met de gemeenteraad en vraagt een besluit om de voorkeursvariant verder uit te werken

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Eigen bijdrage voor het thuis laten ophalen van grof afval

Voor het thuis laten ophalen van grof (huishoudelijk) afval wordt vanaf 1 maart een eigen bijdrage van € 20,00 berekend. Gratis blijft het ophalen van elektrische apparaten en grof snoeiafval. Herbruikbare spullen worden gratis opgehaald door Opnieuw & Co. Ook het wegbrengen van grof afval naar de Milieustraat Noordpolder aan de Crezeepolderweg in Hendrik-Ido-Ambacht is en blijft gratis.

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Nieuwe expositie in KunZt

Van 13 februari tot en met 24 april 2022 is in KunZt Zwijndrecht de expositie ‘Over Vloed’ te bezichtigen. De tentoonstelling neemt bezoekers mee langs twee grote overstromingen: de Sint-Elizabethsvloed van 1421 en de Watersnoodramp van 1953

Sportvoorziening voor jeugd in Develpark
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Zwijndrecht investeert in aanpak overlast

Zwijndrecht gaat extra investeren om de overlast in verschillende wijken in de gemeente aan te pakken. Zo heeft de gemeente een coördinator overlast aangesteld, wordt de huidige aanpak doorgelicht en komen er duidelijke spelregels voor het gebruik van ontmoetingsplekken voor jongeren (JOP’s) en andere openbare voorzieningen

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Van Masterplan naar uitvoering in Noord”Snelle winsten’ dit jaar doen

De gemeente gaat aan de slag in de wijk Noord. De eerste verbeteringen, ook wel genoemd ‘snelle winsten’, doen we dit jaar al. De acties komen voort uit gesprekken met bewoners over het plan voor de toekomst van Noord. Dit plan, het Masterplan, heeft de gemeenteraad in december vastgesteld. Hierin staan doelen en wensen voor de wijk. Zijn er bouwplannen voor een gebouw of straat? Dan kijken we of die passen bij het masterplan.

Gemeentehuis
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Kadernota 2022 Zwijndrecht – Nu is het moment om door te pakken

Het doel van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ is een duurzaam verschil te maken in de grootste opgaven voor de gemeente. De eerste resultaten van nieuw beleid en ontwikkelingen zijn zichtbaar in de concept Kadernota 2022 die het college voorlegt aan de gemeenteraad.

Iekje Berg (CDA)
Posted in Gemeente Zwijndrecht Persberichten

Raadslid Iekje Berg draagt stokje over aan Johan Limberger

Iekje Berg (CDA) neemt op dinsdag 16 maart afscheid van de gemeenteraad. Zij draagt het stokje over aan raadscommissielid Johan Limberger (CDA).

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht

Raad spreekt over aanbevelingen nieuw afvalbeleid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 november 2020 werd het rapport van de Rekenkamer Zwijndrecht over het afvalbeleid besproken. De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht…

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht

Omgevingsvisie Niet bouwen in buitengebied Zwijndrecht

Hoe ziet Zwijndrecht er in de toekomst uit? Daarover spraken ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners in de afgelopen jaren met de gemeente. Van rustige woongemeente…

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht

Toekomst Coffeeshop Zwijndrecht

Enkele fracties hebben gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om een ¨”kleine maar fijne” coffeeshop te realiseren. De burgemeester – vanuit zijn functie verantwoordelijke voor de…

Gemeente Zwijndrecht
Posted in Gemeente Zwijndrecht

Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht

Door een projectontwikkelaar zijn plannen uitgewerkt voor de herontwikkeling van het oude deel van winkelcentrum Kort Ambacht. Het naastgelegen blok met winkel wordt compleet gerenoveerd….